Všechno to začalo v knihkupectví

V našem sboru byl jeden manželský pár, který jsem měl sice rád, ale nechtělo se mi s nimi po bohoslužbě při kávě mluvit. Obával jsem se, že mě zahrnou svými problémy, se kterými jsem nevěděl, co si počít. Věděl jsem, že odpovědí je Ježíš, ale co přesně to znamená? Jediné, co mě napadalo, bylo se za ně modlit, ale to zjevně nepomáhalo.

Jednoho dne jsem v křesťanském knihkupectví narazil na knihu Neila Andersona s podivným názvem „Vysvobození z pout“. Měl jsem pocit, že mi Bůh říká, abych si ji pořídil. Udělal jsem malý krok víry, koupil ji, a to byl počátek radikální změny směru mého života. Ta kniha mi dávala smysl. Fascinoval mě zejména proces uvedený na jejím konci, nazvaný „Kroky ke svobodě v Kristu“, jehož cílem bylo pomoci lidem vyřešit si své osobní a duchovní konflikty. 

Jednou jsme se ho společně s pastorem rozhodli na zmíněné dvojici vyzkoušet. Dosud jim nic nepomohlo. Ta žena měla rakovinu a umírala. Než prošla tímto procesem, nebyli jsme si ani jistí, zda je opravdu křesťanka. Když se ale přiblížila smrti, bylo jasné, že se v ní udála veliká změna: Věděla, kam jde, a když umírala, na její tváři byl úsměv. Soustředil jsem se v té době na jejího manžela, který se v minulosti několikrát psychicky zhroutil. Obával jsem se, jak na něj předčasné úmrtí jeho ženy zapůsobí – a zvládl to. Nezhroutil se.

Pak jsme ve sboru začali materiály z Andersonových knih procházet s dalšími lidmi a překvapilo nás, jak se i tzv. dobří křesťané najednou začali měnit a mluvit o tom, co Bůh v jejich životech dělá. Začali přicházet lidé i z jiných sborů, kurz se opakoval a stále rostl.

Jednoho dne jsme se dozvěděli, že po sedmi letech do Anglie opět přijíždí Neil Anderson – a to přímo do našeho města! Sbor, který konferenci s ním pořádal, nás pozval, abychom se na její organizaci spolupodíleli. A tak jsme se s ním konečně mohli setkat tváří v tvář a říct mu, k čemu si myslíme, že nás Pán povolává…

Steve Goss, spoluautor kurzu Svoboda v Kristu