Vstoupit do svobody

Významným hlasem, který mezi české reformované evangelikály uvedl například téma osvobozování a duchovního boje, byly knihy amerického teologa a pastoračního poradce Neila T. Andersona, které u nás začaly vycházet v 90. letech. Tyto knihy se také staly podkladem pro to, aby reformovaní a charismatičtí evangelikálové hledali v této oblasti společnou řeč. Jsou známé po celém světě; sám jsem se v zahraničí setkal s vedoucími, kteří mi řekli, že právě tyto knihy jim pomohly k novému, bibličtějšímu pochopení duchovního světa.

Tíže byla pryč

Před třemi lety jsem se setkal s nástrojem, který Anderson se svými spolupracovníky připravil, aby lidem pomohl zažít osvobození a proměnu prakticky a osobně. Ve Velké Británii jsem absolvoval kurz pro křesťanské vedoucí Freed to Lead (Osvobozen k vedení). Téma mi bylo blízké a informace a důrazy, které jsem slyšel, jsem vesměs znal. Nové pro mne bylo, že součástí kurzu byly i praktické kroky. Po několika lekcích jsme se rozešli na pokoje a tam jsme si individuálně procházeli otázky na dané téma a porovnávali je s vlastním životem. Pokud jsme narazili na něco, co se nás týkalo, za danou věc jsme se ihned modlili.

V té době jsem čelil velké kritice, a to z více stran. Jako pastor jsem na kritiku zvyklý, ale tenkrát jí bylo mnohem víc než obvykle a byl jsem pod velkým tlakem. I když mi připadalo, že důrazy, které se na kurzu vyučovaly, znám, celý kurz jsem poctivě prošel a udělal jsem všechny praktické kroky. Neměl jsem velká očekávání, ale po návratu domů jsem cítil změnu a nové povzbuzení. Tíže byla pryč, mohl jsem se nadechnout a pokračovat ve službě. Uvědomil jsem si, že když to pomohlo mně, může to pomoct i dalším.

Uvědomil jsem si, že když to pomohlo mně, může to pomoct i dalším.

Zjistil jsem, že organizace, která akci pořádala, nabízí i další kurzy. Ten základní se jmenuje Svoboda v Kristu (Freedom in Christ). Po návratu domů jsem se modlil, jak dál, a během krátké doby jsem zahájil pilotní kurz s velmi různorodou skupinou křesťanů. Byli to členové KS Praha i jiných sborů, někteří nebyli členy žádné církve. Výsledky byly povzbudivé. Některým účastníkům Bůh změnil život. Jeden starší bratr, velmi zaměstnaný ve svém povolání a velmi pasivní ve službě a v životě s Bohem, po skončení kurzu řekl, že znovu dostal touhu Bohu sloužit a vyjít z apatie, ve které roky žil. A změnu jsem viděl i u dalších. Byl jsem nadšený, že je tu nástroj, který takto funguje.

Od té doby jsem kurz vedl asi sedmkrát – v Praze, Jeseníku a České Lípě. Později jsem ještě přeložil o něco kratší „Kurz milosti“, který je pokračováním a prohloubením kurzu hlavního, a také jsem již tento kurz dvakrát vedl.

Není to automatické, ale…

Anderson působil mnoho let jako křesťanský poradce v oblasti vnitřního uzdravení, vysvobození a zdravé identity v Kristu. Asi nejzásadnější z jeho knih jsou Vysvobození z pout (Návrat domů 1995), Vítězství nad temnotou (Návrat domů 1995 a 2004) a Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu (Návrat domů 2006). Kurz Svoboda v Kristu, k němuž letos česky vyšla příručka, je založen právě na těchto třech knihách.

Kurz napsal Neil T. Anderson v roce 2004 spolu s britským autorem Stevem Gossem, původně pro britské křesťany. Později se rozšířil do celého světa. Kurz je skvělý v tom, že zahrnuje také modlitby, vyznávání Božího slova, a hlavně duchovní principy, které Anderson předtím používal v oblasti poradenství, uzdravování a vysvobozování. Své vyučování staví Anderson na Písmu, nikoliv na zkušenostech či různých zjeveních. I proto je Anderson široce přijímán a čten všemi evangelikálními křesťany, nejen těmi charismatickými. Mně osobně připadal velmi charismatický, ale když jsem o tom mluvil se Stevem Gossem, řekl mi, že Anderson se za charismatického křesťana nepovažuje.

Své vyučování staví Anderson na Písmu, nikoliv na zkušenostech či různých zjeveních.

Nejedná se o kurz poradenský, ale učednický. Je zaměřen jen na křesťany, protože naše svoboda se odvíjí od skutečnosti, že jsme nové stvoření v Kristu. Svoboda není automatická, ale je možná. Kurz je vhodný jak pro ty, kteří nově uvěřili a potřebují se zbavit různých problémů ze starého života, tak pro ty, kteří jsou křesťany již déle, ale ve svém životě bojují s nějakou nesvobodou (hříchem, strachem, sobectvím, neodpuštěním, závislostí, nevěrou a podobně), i pro ty, kteří takovým lidem slouží.

Cílem kurzu je, aby každý křesťan mohl vstoupit do svobody. Neil T. Anderson říká, že podle jeho zkušeností asi jenom 15 % věřících žije v plné svobodě. Ostatní tuto svobodu potřebují objevit a vstoupit do ní.

Petr Kácha
Autor je pastorem regionu KS Praha-Střed a zástupcem organizace Freedom in Christ Ministries (Svoboda v Kristu) v ČR.

Napsat komentář