Vstoupit do svobody

Významným hlasem, který mezi české reformované evangelikály uvedl například téma osvobozování a duchovního boje, byly knihy amerického teologa a pastoračního poradce Neila T. Andersona, které u nás začaly vycházet v 90. letech. Tyto knihy se také staly podkladem pro to, aby reformovaní a charismatičtí evangelikálové hledali v této oblasti společnou řeč. Jsou známé po celém světě; sám … Read more

Všechno to začalo v knihkupectví

V našem sboru byl jeden manželský pár, který jsem měl sice rád, ale nechtělo se mi s nimi po bohoslužbě při kávě mluvit. Obával jsem se, že mě zahrnou svými problémy, se kterými jsem nevěděl, co si počít. Věděl jsem, že odpovědí je Ježíš, ale co přesně to znamená? Jediné, co mě napadalo, bylo se za … Read more