Svoboda v Kristu

Cílem kurzu Svoboda v Kristu je pomoci každému křesťanovi stát se Ježíšovým učedníkem, který nese ovoce a žije naplněný život. Je určen jak těm, kteří čerstvě uvěřili, tak těm, kdo jsou křesťany již dlouho.

Obsah kurzu

Kurz pomáhá každému křesťanovi stát se učedníkem, který nese ovoce a žije zralý život v Kristu. Kurz nám umožňuje lépe poznat Boha jako Otce, jeho bezpodmínečnou lásku, a vyřešit tak problémy, které si neseme z minulosti. Sdílené pravdy Božího slova odstraňují opakující se vzorce hříšného chování a ukazují Boží záměr pro náš život.

Jedná se o proměnu myšlení na základě aplikování pravd Božího slova pod vedením Božího Ducha.

  • Jsme v Kristu nová, proměněná stvoření.
  • Můžeme vstoupit směle a beze strachu do Boží přítomnosti, kdykoli chceme.
  • To co děláme, nemůže Boha přimět k tomu, aby nás miloval více nebo méně.
  • Jsem svobodný od minulosti.
  • Jak se vypořádat s opakujícími se vzorci hříšného chování
  • Bůh má záměr pro můj život.

Jak kurz vypadá?

Výuka kurzu může probíhat prezenčně, nebo on-line. Můžeme probírat osobně, nebo ve skupinách různé velikosti. Každá lekce má dvě části: biblické vyučování a praktickou část a trvá něco přes hodinu. Má tři přestávky, kdy se lidé rozdělí do skupin po dvou až třech a probírají konkrétní otázky a zkušenosti. To je často nejoblíbenější část programu.

Kurz má deset lekcí.

1. Kdo jsem?
     2. Rozhodnutí věřit Pravdě
     3. Pohled světa na Pravdu
     4. Naše každodenní rozhodování
     5. Bitva o naši mysl
     6. Správně zvládnuté emoce
     7. Odpuštění ze srdce
     8. Obnova mysli
     9. Vztah k ostatním lidem
   10. Co dál?

Nabízíme Vám

Prezentaci kurzu Svoboda v Kristu – pro různé skupiny (ON-LINE i osobně)

Výuku kurzu Svoboda v Kristu – 500 Kč + (učebnici ZDE a Kroky ke svobodě v Kristu ZDE)

Zájemce, kteří prošli kurzem Svoboda v Kristu, můžeme vyškolit pro vedení kurzu.

Kurz můžete následně dělat ON-LINE nebo prezenčně, s jedním člověkem, nebo jakkoli velkou skupinou lidí.

Anderson říká, že základní skutečností, od které se odvíjí naše svoboda a růst v Kristu, je to, že jsme nová stvoření. Naše životy se tedy odvíjejí od naší nové identity v Kristu. (2. Korintským 5,17)

Součástí kurzu je i samostatná brožura „Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu“ , kterou lze použít pro jakousi inventuru našeho života. Pomocí otázek na různá témata, zjistíme, jak na tom jsme, a máme možnost dát věci do pořádku

Proč kurz Svoboda v Kristu uspořádat?

Odkud kurz je a kdo za ním stojí?

Organizaci Freedom in Christ Ministries v roce 1989 založil a 23 let vedl významný křesťanský autor a pastorační pracovník Neil T. Anderson. Mezi jeho nejznámější knihy patří Vysvobození z pout (vydal Návrat domů 1995) a Vítězství nad temnotou (KMS 2022).

Kurz Svoboda v Kristu vytvořil Anderson na základě těchto knih spolu se Stevem Gossem v roce 2004. Kurz si získal mezinárodní věhlas, byl přeložen do více než 25 jazyků. Přečtěte si vzpomínku Steva Gosse na to, co vzniku kurzu předcházelo.

Záštitu nad touto službou v ČR převzala Křesťanská misijní společnost (KMS)

Pokud chcete podpořit rozvoj kurzů Svoboda v Kristu v ČR, více informací naleznete ZDE

Přečtěte si článek Petra Káchy o tom, jak se s kurzem seznámil a v čem je podle něj přínosný.

.