Svoboda v Kristu

Cílem kurzu Svoboda v Kristu je pomoci každému křesťanovi stát se Ježíšovým učedníkem, který nese ovoce a žije naplněný život. Je určen jak těm, kdo uvěřili nedávno, tak těm, kdo jsou křesťany již dlouho. Kurz trvá 10 týdnů.

(pokud chcete podpořit rozvoj kurzů Svoboda v Kristu v ČR, více informací naleznete ZDE)

Kurz zahrnuje např. tato témata:

  • Jako křesťané jsme v Kristu nová, proměněná stvoření
  • Proč můžeme vstoupit směle a beze strachu do Boží přítomnosti, kdykoli chceme
  • Proč nic, co děláme, nemůže Boha přimět k tomu, aby nás miloval více nebo méně
  • Jak řešit dopady i těch nejhlubších problémů z minulosti
  • Jak se vypořádat s opakujícími se vzorci hříšného chování
  • Pochopit, jaký je Boží záměr pro váš život (nemusí to být, co si myslíte!)

„Vědět, kdo jsem v Kristu, přijímat Boží pravdu a odmítat Ďáblovy lži změnilo můj život.“

„Ukázalo se, že to byl klíčový bod v mém křesťanském životě… Teď cítím, že mám život v hojnosti, o kterém Kristus mluvil a po kterém jsem toužil.“

Proč kurz Svoboda v Kristu uspořádat?

Odkud kurz je a kdo za ním stojí?

Organizaci Freedom in Christ Ministries v roce 1989 založil a 23 let vedl významný křesťanský autor a pastorační pracovník Neil T. Anderson. Mezi jeho nejznámější knihy patří Vysvobození z pout (vydal Návrat domů 1995) a Vítězství nad temnotou (Návrat domů 1995 a 2004).

Kurz Svoboda v Kristu vytvořil Anderson na základě těchto knih spolu se Stevem Gossem v roce 2004. Kurz si získal mezinárodní věhlas, byl přeložen do více než 25 jazyků.

Přečtěte si vzpomínku Steva Gosse na to, co vzniku kurzu předcházelo.

Pastor KS Praha-Střed Petr Kácha absolvoval kurzy v zahraničí a uvedl je k nám. Záštitu nad touto službou v ČR převzala Křesťanská misijní společnost (KMS), která již zaštiťuje kurzy Alfa, kurz Manželské večery, Příprava na manželství, Výchova dětí a Výchova teenagerů.

Přečtěte si článek Petra Káchy o tom, jak se s kurzem seznámil a v čem je podle něj přínosný.

„Uvědomil jsem si, že když to pomohlo mně, může to pomoct i dalším.“

Jak kurz vypadá?

Kurz může zkušenější křesťan s někým probírat osobně, může ale probíhat i ve skupinách různé velikosti. Každá lekce má dvě části: biblické vyučování a praktickou část. Každá lekce trvá něco přes hodinu. Má tři přestávky, kdy se lidé rozdělí do skupin po dvou až třech lidech a probírají konkrétní otázky a své zkušenosti. To je často nejoblíbenější část programu.

Anderson říká, že základní skutečností, od které se odvíjí naše svoboda a růst v Kristu, je to, že jsme nová stvoření (2. Korintským 5,17). Duchovní boj a naše vítězství se tedy odvíjejí od naší nové identity v Kristu.

Součástí kurzu je samostatná brožura „Kroky, které vedou ke svobodě v Kristu“. Jde o jakousi inventuru našeho života. Pomocí otázek na různá témata, které si sami klademe, zjistíme, jak na tom jsme, a máme možnost dát věci do pořádku.

Steve Goss představuje kurz Svoboda v Kristu (video je v angličtině)